-20%

KIVIPUUR F8 5,5/160 SDS+

63055160F8

5.97 7.46