-20%

KIVIPUUR F8 6/160 SDS+

63006160F8

6.08 7.60