-20%

KIVIPUUR F8 8/160 SDS+

63008160F8

7.03 8.78