-20%

KIVIPUUR F8 5/160 SDS+

63005160F8

6.13 7.67