-20%

KIVIPUUR F8 5/110 SDS+

63005110F8

5.64 7.06