-20%

KIVIPUUR F8 10/160 SDS+

63010160F8

8.29 10.37