-20%

KIVIPUUR F8 10/160 SDS+

63010160F8

8.40 10.50