-20%

KIVIPUUR F8 12/160 SDS+

63012160F8

9.99 12.49