-20%

KIVIPUUR F8 8/110 SDS+

63008110F8

6.45 8.06