-20%

KIVIPUUR F8 22/250 SDS+

63022250F8

42.94 53.68